Groei, bloei, straal!

Hier komt nog een tekstje

Opvang en onderwijs onder één dak

Kindcentrum De Sparkel biedt een compleet geheel van onderwijs, kinderopvang en activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We willen dat kinderen plezierig opgroeien, dat zij fijn kunnen spelen en leren binnen en buiten schooltijd. Voor veel ouders is het fijn dat alle voorzieningen onder één dak zijn en dat hun kinderen school, opvang en vrije tijd makkelijk kunnen combineren.

De basisschool, het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang werken al langere tijd goed samen, alles onder 1 gezamenlijke naam: Kindcentrum De Sparkel.

Samen verantwoordelijk

We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor ‘onze’ kinderen. Die verantwoordelijkheid mag niet afhankelijk zijn van personen, maar moet structureel geregeld zijn in hoe we de dingen met elkaar doen. Daarvoor organiseren we een doorgaande lijn die onderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang logisch en soepel met elkaar verbindt. Wij ontwikkelen een gezamenlijk programma en profiteren van elkaars kennis om kinderen optimaal voor te bereiden op de wereld van morgen.

Voltijd HB-onderwijs

Wij bieden ook voltijd HB-onderwijs. De Sparkel heeft een HB-groep/meerkunnersgroep voor getalenteerde leerlingen. Voor meer informatie over deze groep kunt u contact met ons opnemen via 0251-223467 of een mail sturen naar de directeur van De Sparkel anita.vandereng@opoijmond.nl

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Onze manier van werken is afgestemd op de drie basisbehoeften van kinderen om ontwikkeling, motivatie en leerplezier te waarborgen. Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft behoefte aan:

Relatie

Anderen waarderen mij en willen met mij omgaan, ik hoor erbij.

Autonomie

Ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen.

Competentie

Ik geloof en heb plezier in eigen kunnen.

Kom kennismaken

Bent u nieuwsgierig geworden naar Kindcentrum De Sparkel? Wilt u eens komen kijken en een gesprek met de schoolleiding? Dat kan! U kunt telefonisch een afspraak inplannen (0251-223467) of een mail sturen naar de directeur Anita van der Eng: anita.vandereng@opoijmond.nl

Onderdelen van ons Kindcentrum

Bij Kindcentrum De Sparkel kunt u, naast het onderwijs, ook terecht voor het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de naschoolse opvang. Wij delen een gezamenlijke visie en organiseren activiteiten in de naschoolse tijd die aansluiten op wat er onder schooltijd plaatsvindt. Als ouder kunt u natuurlijk kiezen van welke diensten u gebruik wilt maken.

De basisschool

Vanaf 4 jaar kunnen kinderen bij ons naar de basisschool. Wij hebben op dit moment 9 groepen. Twee kleutergroepen en daarna van elke groep 1 en een HB-groep.

De buitenschoolse opvang

De BSO is gevestigd in De Sparkel. Met een vast team van medewerkers vangen wij in één groepsruimte maximaal 20 kinderen op.

Peuteropvang

Ook de peuteropvang is gevestigd in De Sparkel. Kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden mogen twee dagdelen komen spelen.

Kinderopvang

Het dagverblijf is een kleinschalig met één groep van maximaal 12 kinderen per dag in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Door de kleinschaligheid kunnen we de kinderen echt een huiselijk gevoel geven.

Ouder aan het woord:

“Mijn kind vindt het hier geweldig. Ik wil deze school dan ook bij iedereen aanraden.

Ilse Kroon – Moeder van Eva (6) en Bram (4)

Ook bij ons komen werken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.